Doseerbesturing

Buitenkant

Binnenkant 1. etage

terug

Met behulp van deze besturing, gebaseerd op een processor van de 8051-familie, kunnen maximaal 24 vaatwasmachines met ballastvuil verzorgd worden. Op het moment dat de klep van een machine opent, wordt het bijhorende ventiel geopend en een centrale vuilpomp geactiveerd. Dit kan middels een eenvoudig pompsysteem of een circulatiesysteem.


Elk ventiel is voorzien van een draadbreekbewaking, de uitgangen zijn kortsluitingsbeveiligd. De toestand van elk ventiel is door middel van LED's in het deksel van de besturing te zien.

Via een leermodus kunnen de pomptijden voor elk ventiel gedefinieerd en opgeslagen worden. Een hardwaretimer zorgt ervoor dat bij een fout de pomptijd automatisch beperkt wordt. Deze en andere fouten activeren een alarm. Over vier SPS-compatibele besturingsleidingen wordt een foutcode uitgezonden, die o.a. het nummer van het ventiel bevat.

Een instelbare voorkeursinstelling zorgt voor een botsingsvrije toevoer mochten  meerdere machines tegelijkertijd vuil aanvragen.