Vaatwasrobot

Besturing met toetsenbord en
voortgangsdisplay

Bekerconstructie voor toevoer
van vaatwasmiddel

drie mogelijke deurposities:

Hele buitenkant

gesloten:
normale wasgang

half geopend:
toevoer van ballastvuil en
vaatwasmiddel

terug

Pomp voor ballastvuil (een
voor maximaal 15 machines)

geheel open:
pauze,drogen